Psykolog Bente Kirketerp

Psykolog Bente Kirketerp

Psykolog Praksis Bente Kirketerp

Jeg er autoriseret psykolog med bred klinisk erfaring. Jeg har 22 års erfaring som klinisk psykolog, hvor jeg har behandlet mennesker med spiseforstyrrelser, depression, angst og andre psykiske vanskeligheder. Jeg tilbyder behandling til børn, unge, voksne og familier. Se hjemmeside www.psykologbentekirketerp.dk for yderligere information.

Specialist

Supervisor

Klienttyper
Børn, Unge, Voksne, Grupper, Familier

Erfaringer og fagområder
Angst, Belastningsreaktioner, Depressioner, Familierelationer, Familieterapi, Konfliktløsning, Parterapi, Pårørende til alvorligt psykisk syge, Pårørende til person ramt af invaliderende sygdom, Selvmordsforsøg, Sorg og tab, Spiseforstyrrelser, Stress, Supervision

Telefon +45 42514175
Ryesgade 29, 4. tv
8000 Aarhus C

Medlem af Dansk Psykolog Forening