Psykolog Camilla Böcher

Psykolog Camilla Böcher

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Uddannet psykolog i 2003 og siden autoriseret af Psykolognævnet.

Personer, som kan henvises til psykologhjælp fra lægen er følgende:

røveri-, volds- og voldtægtsofre.trafik- og ulykkesofre.pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
pårørende ved dødsfald.
personer, der har forsøgt selvmord.
kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
personer med let til moderat depression fra 18 år.
personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD mellem 18 og 38 år.

 

KONSULTATIONER UDEN HENVISNING FRA LÆGEN:
Nørre Søgade 29, 2. th.,
1370 København K

 

KONSULTATIONER MED HENVISNING FRA LÆGEN:
Stationsparken 24, 2. sal ,
2600 Glostrup

 

Læs mere: camillaboecher.dk