Psykolog Kristina Hedemann

Psykolog Kristina Hedemann

Børnepsykologisk Klinik

Specialist
Specialist i klinisk børnepsykologi

Supervisor

Klienttyper
Børn, Unge, Familier

Erfaringer og fagområder
Angst, Børnepsykologiske undersøgelser, Familierelationer, Familieterapi, Personlighedspsykologiske undersøgelser, Pårørende til alvorligt psykisk syge, Selvskade, Supervision

Tønsbergvej 204
4000 Roskilde

Medlem af Dansk Psykolog Forening