Psykolog Marianne Autzen

Psykolog Marianne Autzen

Psykologpraksis

Jeg har arbejdet indenfor psykiatrien i 18 år,dels unge og voksne. Hertil kommer 8 års arbejde med hjerneskade, og 5 år med ældre gerontopsykiatrien. Jeg er godkendt specialpsykolog i psykiatri. Gennem 30 år har jeg lavet psykolog erklæringer for kommuner og forsikringsselskaber. Også vurderinger i forbindelse med adoption.

Specialist
Specialist i psykoterapi, Specialist i psykopatologi, Specialpsykolog i Voksenpsykiatri

Supervisor
Supervisor i psykoterapi

Klienttyper
Voksne, Par

Erfaringer og fagområder
Angst, Arbejde, Belastningsreaktioner, Depressioner, Familierelationer, Helbredsmæssige problemer, Incest, Misbrug/afhængighed, Neuropsykologiske undersøgelser, Overgreb/mishandling, Parterapi, Personlighedspsykologiske undersøgelser, Provokeret abort, Pårørende til alvorligt psykisk syge, Pårørende til person ramt af invaliderende sygdom, Pårørende ved dødsfald, Selvmordsforsøg, Selvskade, Sexologiske problemer, Sorg og tab, Stress, Supervision, Trafik- og ulykkesofre, Trivsel, Røveri-, vold- og voldtægtsofre

Telefon +45 40291490
Vestergade 16, 2.
7500 Holstebro

Medlem af Dansk Psykolog Forening