Psykolog Signe Haltou Kristensen

Psykolog Signe Haltou Kristensen

Psykolog Signe Haltou Kristensen

I samtalerne tager vi udgangspunkt i din nuværende situation for at indkredse problemet og dit potentiale for at ændre negative tankemønstre. Vi undersøger hvorfor du handler som du gør og du eksperimenterer med at tackle udfordringer på en ny og mere hensigtsmæssig måde.

Specialist

Supervisor

Klienttyper
Unge, Voksne

Erfaringer og fagområder
Angst, Børnepsykologiske undersøgelser, Coaching, Depressioner, Familierelationer, Helbredsmæssige problemer, Kommunikation og samarbejde, Kompetenceudvikling, Selvskade, Stresshåndtering, Supervision, Trivsel

Telefon +45 31392022
Gl. Landevej 36
7100 Vejle

Medlem af Dansk Psykolog Forening