Psykologisk Klink Lægecenteret

Psykologisk Klink Lægecenteret

Ved psykologerne Anne Mette Nielsen og Jytte Holm Hansen

Aut. Cand.psych. klinisk psykolog Anne Mette Nielsen

Aut. Cand.psych. klinisk psykolog Jytte Holm Hansen

Overenskomst med Den Offentlige Sygesikring

Specialister i psykoterapi, psykopatologi samt supervisorgodkendelse

Medlemmer af Dansk Psykolog Forening

Underlagt De Nordiske Etikregler samt
International Test Commission

Smedegade 6
4200 Slagelse

Læs mere her http://www.psykologiskklinik-laegecentret.dk